Aftale om afregning til husstandsvindmøller nu på plads

6/1/2016

Så lykkedes det endelig. Loven om forhøjet støtteordning er nu helt på plads. Efter måneders usikkerhed, hvor bolden har været spillet rundt mellem EU og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, er alle spørgsmål nu afklaret. Det betyder, at det forhøjede pristillæg træder i kraft fra 11. februar 2015.

Det er gode nyheder for både ejere og producenter af husstandsvindmøller, men især for de mange der nu med fordel kan investere i egen vindmølle. Vækst i antallet af husstandsvindmøller vil være en stor gevinst for miljøet, og det vil skabe nye arbejdspladser. Hos HS Wind er der stor tilfredshed med de nye støtteregler: ”Vi har oplevet en stor interesse for vores 25 kW husstandsvindmølle, Viking 25, men alle har tøvet, fordi der længe har været usikkerhed om afregningspriserne. Nu skal vi til at smøge ærmerne op, og følge op på alle henvendelserne,” lyder det fra en glad Ulrich Høgenhaven, der er direktør i HS Wind.

Aftalen betyder, at ejere af en Viking 25 mølle modtager 150 øre pr. kWh for den strøm, husstanden ikke selv bruger. Dvs. mere end en fordobling af den tidligere fastsatte markedspris på 60 øre/kWh. Den nye lov fastslår yderligere, at pristillægget er sikret i 20 år efter vindmøllens nettilslutning, og at støtten er gældende med tilbagevirkende kraft for vindmøller, der er opstillet den 20. november 2012 og senere. Dermed er der lagt et solidt fundament for nuværende og fremtidige ejere af husstandsvindmøller.

”Det er godt, aftalen sikrer ejerne af husstandsmøller i 20 år. Det er rigeligt til, at det giver en attraktiv forrentning af prisen for en ny mølle og den løbende vedligeholdelse. Det er naturligvis et meget afgørende argument for de fleste,” lyder det fra Ulrich Høgenhaven.

Hos HS Wind er man lettet over den nye aftale, hvor man har presset på hos politikerne og embedsmændene mens de drøftede de komplicerede spørgsmål. ”Vi kan allerede her få timer efter nyheden, melde om ekstra stor travlhed. Det er en dejlig udvikling. Vi glæder os både på mølleejernes vegne og over, at Danmark nu står overfor en potentiel gevinst i såvel arbejdspladser som for miljøet” slutter Ulrich Høgenhaven.

EU-godkendelsen

Folketinget vedtog i sommeren 2013 en lov om støtteregler til husstandsvindmøller. I foråret 2014 satte EU-kommissionen spørgsmålstegn ved lovligheden af den danske PSO-afgift, som danner grundlaget for støtten til udbygningen af grøn energi i Danmark. Usikkerheden skabte en krise på markedet for 25 kW vindmøller, hvor interessen for at investere i egen vindmølle blev tørlagt.
EU-godkendelsen faldt i oktober 2014, men det viste sig imidlertid, at der var uklarheder i kommissionens afgørelse. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet modtog korrektion af godkendelsen i december 2014, og kunne dermed forelægge de bekendtgørelser, som forudsætter, at den forhøjede støtteordningen kan sættes i kraft den 11. februar 2015.

Hvordan?

De nye støtteregler sættes i kraft onsdag den 11. februar kl. 10.00, og husstandsvindmølleejere kan ansøge Energinet.dk om støtten efter de nye regler. HS Wind minder nuværende vindmølleejere om, at den nye støtteordningen også er relevant for dem, hvis de har opstillet møller efter den 20. november 2012.

Hent ansøgning om forhøjet pristillæg her

Aftale om afregning til husstandsvindmøller nu på plads

Så lykkedes det endelig. Loven om forhøjet støtteordning er nu helt på plads. Efter måneders usikkerhed, hvor bolden har været spillet rundt mellem EU og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, er alle spørgsmål nu afklaret. Det betyder, at det forhøjede pristillæg træder i kraft fra 11. februar 2015.

Det er gode nyheder for både ejere og producenter af husstandsvindmøller, men især for de mange der nu med fordel kan investere i egen vindmølle. Vækst i antallet af husstandsvindmøller vil være en stor gevinst for miljøet, og det vil skabe nye arbejdspladser. Hos HS Wind er der stor tilfredshed med de nye støtteregler: ”Vi har oplevet en stor interesse for vores 25 kW husstandsvindmølle, Viking 25, men alle har tøvet, fordi der længe har været usikkerhed om afregningspriserne. Nu skal vi til at smøge ærmerne op, og følge op på alle henvendelserne,” lyder det fra en glad Ulrich Høgenhaven, der er direktør i HS Wind.

Aftalen betyder, at ejere af en Viking 25 mølle modtager 150 øre pr. kWh for den strøm, husstanden ikke selv bruger. Dvs. mere end en fordobling af den tidligere fastsatte markedspris på 60 øre/kWh. Den nye lov fastslår yderligere, at pristillægget er sikret i 20 år efter vindmøllens nettilslutning, og at støtten er gældende med tilbagevirkende kraft for vindmøller, der er opstillet den 20. november 2012 og senere. Dermed er der lagt et solidt fundament for nuværende og fremtidige ejere af husstandsvindmøller.

”Det er godt, aftalen sikrer ejerne af husstandsmøller i 20 år. Det er rigeligt til, at det giver en attraktiv forrentning af prisen for en ny mølle og den løbende vedligeholdelse. Det er naturligvis et meget afgørende argument for de fleste,” lyder det fra Ulrich Høgenhaven.

Hos HS Wind er man lettet over den nye aftale, hvor man har presset på hos politikerne og embedsmændene mens de drøftede de komplicerede spørgsmål. ”Vi kan allerede her få timer efter nyheden, melde om ekstra stor travlhed. Det er en dejlig udvikling. Vi glæder os både på mølleejernes vegne og over, at Danmark nu står overfor en potentiel gevinst i såvel arbejdspladser som for miljøet” slutter Ulrich Høgenhaven.

EU-godkendelsen

Folketinget vedtog i sommeren 2013 en lov om støtteregler til husstandsvindmøller. I foråret 2014 satte EU-kommissionen spørgsmålstegn ved lovligheden af den danske PSO-afgift, som danner grundlaget for støtten til udbygningen af grøn energi i Danmark. Usikkerheden skabte en krise på markedet for 25 kW vindmøller, hvor interessen for at investere i egen vindmølle blev tørlagt.
EU-godkendelsen faldt i oktober 2014, men det viste sig imidlertid, at der var uklarheder i kommissionens afgørelse. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet modtog korrektion af godkendelsen i december 2014, og kunne dermed forelægge de bekendtgørelser, som forudsætter, at den forhøjede støtteordningen kan sættes i kraft den 11. februar 2015.

Hvordan?

De nye støtteregler sættes i kraft onsdag den 11. februar kl. 10.00, og husstandsvindmølleejere kan ansøge Energinet.dk om støtten efter de nye regler. HS Wind minder nuværende vindmølleejere om, at den nye støtteordningen også er relevant for dem, hvis de har opstillet møller efter den 20. november 2012.

Hent ansøgning om forhøjet pristillæg her

Kontakt os

Har du lyst til at høre mere om en Viking VS-mølle kunne være noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Vi står altid klar med vejledning og gode råd -hvad enten du allerede har en mølle eller tænker på at investere i en.