Nyt lovforslag om solceller og vindmøller: Hvad betyder det for din ansøgning

21/11/2016

EU-Kommissionens godkendelse af en række støtteordninger for solcelleanlæg, husstandsmøller og andre VE-teknologier udløber ved årsskiftet. For at undgå, at der udbetales ulovlig statsstøtte, sættes sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte fra ordningerne midlertidigt i bero pr. 1. januar 2017.
Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag fremsat et lovforslag, som betyder, at sagsbehandlingen af visse støtteordninger for vedvarende energi kan blive sat midlertidigt i bero efter den 31. december 2016. Ejere af anlæg, der er nettilsluttet inden udgangen af 2016, og som modtager støtte, vil ikke blive berørt af lovforslaget. Det samme gælder anlæg, der er omfattet af nettoafregningsordningen.

Hvilke anlægstyper berøres?
Lovforslaget berører ejere, som ønsker støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-teknologier, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg samt små biomasse­anlæg op til og med 6 kW.
Ejere af et af ovennævnte anlæg, der vil have sikkerhed for at komme i betragtning til pristillæg, skal senest den 31. december 2016 have nettilsluttet anlægget og have modtaget en godkendelse af pristillæg fra Energinet.dk. Anlæg, der nettilsluttes efter 31. december 2016, vil skulle afvente Europa-Kommissionens fornyede behandling af statsstøtteordningerne.
Energistyrelsen vil snarest muligt lægge yderligere information ud på www.ens.dk, der præciserer, hvilke anlæg, der berøres af ændringerne. Energinet.dk vil ligeledes lægge yderligere information ud på deres hjemmeside om sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger i lyset af lovforslaget.

Kommissionens godkendelse udløber ved årsskiftet
Europa-Kommissionen har kun statsstøttegodkendt støtteordningerne til disse anlæg frem til udgangen af 2016. For at undgå udbetaling af ulovlig statsstøtte er det derfor nødvendigt at sætte ordningerne midlertidigt i bero, indtil der er opnået en ny godkendelse fra Europa-Kommissionen.
Energistyrelsen vil søge at få Europa-Kommissionens godkendelse til, at disse støtteordninger og overgangsregler også gælder efter 2016.

Nyt lovforslag om solceller og vindmøller: Hvad betyder det for din ansøgning

EU-Kommissionens godkendelse af en række støtteordninger for solcelleanlæg, husstandsmøller og andre VE-teknologier udløber ved årsskiftet. For at undgå, at der udbetales ulovlig statsstøtte, sættes sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte fra ordningerne midlertidigt i bero pr. 1. januar 2017.
Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag fremsat et lovforslag, som betyder, at sagsbehandlingen af visse støtteordninger for vedvarende energi kan blive sat midlertidigt i bero efter den 31. december 2016. Ejere af anlæg, der er nettilsluttet inden udgangen af 2016, og som modtager støtte, vil ikke blive berørt af lovforslaget. Det samme gælder anlæg, der er omfattet af nettoafregningsordningen.

Hvilke anlægstyper berøres?
Lovforslaget berører ejere, som ønsker støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-teknologier, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg samt små biomasse­anlæg op til og med 6 kW.
Ejere af et af ovennævnte anlæg, der vil have sikkerhed for at komme i betragtning til pristillæg, skal senest den 31. december 2016 have nettilsluttet anlægget og have modtaget en godkendelse af pristillæg fra Energinet.dk. Anlæg, der nettilsluttes efter 31. december 2016, vil skulle afvente Europa-Kommissionens fornyede behandling af statsstøtteordningerne.
Energistyrelsen vil snarest muligt lægge yderligere information ud på www.ens.dk, der præciserer, hvilke anlæg, der berøres af ændringerne. Energinet.dk vil ligeledes lægge yderligere information ud på deres hjemmeside om sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger i lyset af lovforslaget.

Kommissionens godkendelse udløber ved årsskiftet
Europa-Kommissionen har kun statsstøttegodkendt støtteordningerne til disse anlæg frem til udgangen af 2016. For at undgå udbetaling af ulovlig statsstøtte er det derfor nødvendigt at sætte ordningerne midlertidigt i bero, indtil der er opnået en ny godkendelse fra Europa-Kommissionen.
Energistyrelsen vil søge at få Europa-Kommissionens godkendelse til, at disse støtteordninger og overgangsregler også gælder efter 2016.

Kontakt os

Har du lyst til at høre mere om en Viking VS-mølle kunne være noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Vi står altid klar med vejledning og gode råd -hvad enten du allerede har en mølle eller tænker på at investere i en.