Viking Wind bliver ISO 9001 certificeret

17/11/2022

Efter en lang proces kom ISO 9001 certificeringen i hus hos Viking Wind sidst i oktober 2022

Det er med stor glæde og stolthed, at vi nu kan vise alle vores interessenter- både danske og udenlandske, at vi nu er omfattet af den internationale certifikations standard ISO 9001. Efter et halvt års dedikeret arbejde internt i virksomheden, har anstrengelserne båret frugt og ISO 9001 certifikatet er udstedt.

CEO Ulrich Høgenhaven siger: ” Det har længe været stort et ønske hos Viking Wind at få en ISO 9001 certificering af flere årsager, det største ønske var dog for at imødegå de kundekrav der stilles til dette certifikat, især fra de udenlandske kunder og interessenter.
Han udtaler yderligere: ” Vi har nu fastlagt de producerer, som vi arbejder efter her i firmaet. Alle har laget et stort stykke arbejde i dette certifikat og jeg vil gerne takke alle medarbejder for deres store indsats.

Hvad er en ISO 9001 certificering?

En ISO-certificering betyder at en virksomhed har implementeret et kvalitetsledelsessystem indenfor en eller flere standarder. Det kan f.eks. være ISO 9001 som benyttes i hele verden og omhandler kvalitet og effektiv styring og struktureret dialog med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

ISO er et internationalt standardiseringsorgan, der startede i 1947, og som nu bruges af virksomheder og organisationer i næsten hele verden.

Hvad betyder en ISO certifikation for dig som kunde?

At blive certificeret inden for en standard er en virksomheds bevis på, at de overholder de krav, der stilles i en standard.

Målet er, at virksomheden kontinuerligt skal forbedre sine arbejdsprocesser og sikre, at de efterlever alle de love og krav, som de er forpligtet til. Virksomheden er også ansvarlige for at holde sig opdaterede omkring, hvilke love der påvirker dem, og holde sig ajour med alle de ændringer, der kommer.

Som kunde kan du således forvente en ensartet, struktureret og kompetent sagsbehandling, som er helt godkendt efter alle lovens forskrifter – også efter internationale standarder.  

ISO 9001 og verdensmålene

FN’s 17 verdensmål er globalt anerkendt og anses som væsentlige for at opnå en bæredygtig udvikling. For at få succes med verdensmålene og komme i mål med planen, kræver det engagement fra erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer. Her spiller de internationalt anerkendte retningslinjer, ISO-standarderne, en vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken retning en udvikling skal tage. Dermed muliggør standarderne, at de involverede parter trækker i samme retning.

Ifølge ISO – International Organization for Standardization, bidrager ISO 9001-standarden til følgende verdensmål: 1,9, 12 og 14. Og da Viking Wind opfylder verdensmålene 7,9 og 13, er det således en ekstra sikkerhed for dig som tænker i bæredygtige løsninger.

Se det fulde certifikat her

Viking Wind bliver ISO 9001 certificeret

Efter en lang proces kom ISO 9001 certificeringen i hus hos Viking Wind sidst i oktober 2022

Det er med stor glæde og stolthed, at vi nu kan vise alle vores interessenter- både danske og udenlandske, at vi nu er omfattet af den internationale certifikations standard ISO 9001. Efter et halvt års dedikeret arbejde internt i virksomheden, har anstrengelserne båret frugt og ISO 9001 certifikatet er udstedt.

CEO Ulrich Høgenhaven siger: ” Det har længe været stort et ønske hos Viking Wind at få en ISO 9001 certificering af flere årsager, det største ønske var dog for at imødegå de kundekrav der stilles til dette certifikat, især fra de udenlandske kunder og interessenter.
Han udtaler yderligere: ” Vi har nu fastlagt de producerer, som vi arbejder efter her i firmaet. Alle har laget et stort stykke arbejde i dette certifikat og jeg vil gerne takke alle medarbejder for deres store indsats.

Hvad er en ISO 9001 certificering?

En ISO-certificering betyder at en virksomhed har implementeret et kvalitetsledelsessystem indenfor en eller flere standarder. Det kan f.eks. være ISO 9001 som benyttes i hele verden og omhandler kvalitet og effektiv styring og struktureret dialog med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

ISO er et internationalt standardiseringsorgan, der startede i 1947, og som nu bruges af virksomheder og organisationer i næsten hele verden.

Hvad betyder en ISO certifikation for dig som kunde?

At blive certificeret inden for en standard er en virksomheds bevis på, at de overholder de krav, der stilles i en standard.

Målet er, at virksomheden kontinuerligt skal forbedre sine arbejdsprocesser og sikre, at de efterlever alle de love og krav, som de er forpligtet til. Virksomheden er også ansvarlige for at holde sig opdaterede omkring, hvilke love der påvirker dem, og holde sig ajour med alle de ændringer, der kommer.

Som kunde kan du således forvente en ensartet, struktureret og kompetent sagsbehandling, som er helt godkendt efter alle lovens forskrifter – også efter internationale standarder.  

ISO 9001 og verdensmålene

FN’s 17 verdensmål er globalt anerkendt og anses som væsentlige for at opnå en bæredygtig udvikling. For at få succes med verdensmålene og komme i mål med planen, kræver det engagement fra erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer. Her spiller de internationalt anerkendte retningslinjer, ISO-standarderne, en vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken retning en udvikling skal tage. Dermed muliggør standarderne, at de involverede parter trækker i samme retning.

Ifølge ISO – International Organization for Standardization, bidrager ISO 9001-standarden til følgende verdensmål: 1,9, 12 og 14. Og da Viking Wind opfylder verdensmålene 7,9 og 13, er det således en ekstra sikkerhed for dig som tænker i bæredygtige løsninger.

Se det fulde certifikat her

Kontakt os

Har du lyst til at høre mere om en Viking VS-mølle kunne være noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Vi står altid klar med vejledning og gode råd -hvad enten du allerede har en mølle eller tænker på at investere i en.