Viking Wind deltager i FN konference

23/6/2022

I uge 24 deltog Ulrich Høgenhaven fra Viking Wind i en FN-konference afholdt i New York.
Konferencen ”Greening the Blue Helmets” omhandlede FN’s fredsbevarende styrkers brug af fossilt brændstof, og hvordan man kan komme frem til en grønnere løsning med langt større fokus på brug af vedvarende energi.

FN’s overordnede målsætning er, at i 2030 skal 80 % af de fredsbevarende styrkers energiforbrug komme fra grøn energi. I dag kommer halvdelen af FN’s samlede CO2 udslip fra de fredsbevarende styrker, så behovet for en grøn omstilling er presserende.  

Der er også et stort sikkerhedsmæssigt aspekt at tage i betragtning, når man skal transportere så store mængder diesel rundt til lokationerne. Det er ikke ufarligt for soldaterne at transportere og håndtere fossilt brændstof, hvilket også giver et stort incitament til hurtig omstilling til langt højere grad af mere vedvarende energikilder.

Samlet set var ”Greening the Blue Helmets” et godt arrangement, med mange typer interessenter repræsenteret, deriblandt erfaring fra felten, der som nævnt har store interesser i en hurtig grøn omstilling.

FN’s Sikkerhedsråd

Sikkerhedsrådet blev oprettet med hensigt om, at det skulle være den vigtigste vogter af verdensfreden. Mens Generalforsamlingen kan drøfte alle problemer, tager Sikkerhedsrådet sig kun af spørgsmål om fred og sikkerhed. Alle FN’s medlemmer har forpligtet sig til at efterleve Sikkerhedsrådet beslutninger.

Sikkerhedsrådet har 15 medlemmer. Fem af disse er faste medlemmer: Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA. De øvrige ti ikke-faste medlemmer vælges af Generalforsamlingen for perioder på to år. Ved valget af dem tages der hensyn til kravet om en ligelig geografisk repræsentation.

Ethvert land kan – også selv om det ikke er medlem af FN – henlede Sikkerhedsrådets opmærksomhed på en konflikt eller trussel mod freden. Samme ret har FN’s generalsekretær.

Hvem er de fredsbevarende styrker/ de blå hjelme

De blå hjelme er militært personel for FN, men er blevet stillet til rådighed af nationale hære fra hele verden. Alt militært personel, der arbejder under den blå hjelm, er først og fremmest medlemmer, af deres egne nationale hære og er udstationeret eller udlånt af deres regeringer til, at samarbejde med FN. Enhver forespørgsel om, at arbejde militært for FN, behandles inden for en ansøgers eget land først. FN har ikke sin egen militære styrke.

FN har mere end 121.780 FN uniformeret personel (militær og politi), der kommer fra mere end 110 forskellige lande. De kommer fra nationer store som små, rige som fattige. De bringer forskellige kulturer og erfaringer til jobbet, men de er forenet i deres vilje om, at fremme fred i verden.

Kilde: https://unric.org/da/sikkerhedsraadet/

Viking Wind deltager i FN konference

I uge 24 deltog Ulrich Høgenhaven fra Viking Wind i en FN-konference afholdt i New York.
Konferencen ”Greening the Blue Helmets” omhandlede FN’s fredsbevarende styrkers brug af fossilt brændstof, og hvordan man kan komme frem til en grønnere løsning med langt større fokus på brug af vedvarende energi.

FN’s overordnede målsætning er, at i 2030 skal 80 % af de fredsbevarende styrkers energiforbrug komme fra grøn energi. I dag kommer halvdelen af FN’s samlede CO2 udslip fra de fredsbevarende styrker, så behovet for en grøn omstilling er presserende.  

Der er også et stort sikkerhedsmæssigt aspekt at tage i betragtning, når man skal transportere så store mængder diesel rundt til lokationerne. Det er ikke ufarligt for soldaterne at transportere og håndtere fossilt brændstof, hvilket også giver et stort incitament til hurtig omstilling til langt højere grad af mere vedvarende energikilder.

Samlet set var ”Greening the Blue Helmets” et godt arrangement, med mange typer interessenter repræsenteret, deriblandt erfaring fra felten, der som nævnt har store interesser i en hurtig grøn omstilling.

FN’s Sikkerhedsråd

Sikkerhedsrådet blev oprettet med hensigt om, at det skulle være den vigtigste vogter af verdensfreden. Mens Generalforsamlingen kan drøfte alle problemer, tager Sikkerhedsrådet sig kun af spørgsmål om fred og sikkerhed. Alle FN’s medlemmer har forpligtet sig til at efterleve Sikkerhedsrådet beslutninger.

Sikkerhedsrådet har 15 medlemmer. Fem af disse er faste medlemmer: Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA. De øvrige ti ikke-faste medlemmer vælges af Generalforsamlingen for perioder på to år. Ved valget af dem tages der hensyn til kravet om en ligelig geografisk repræsentation.

Ethvert land kan – også selv om det ikke er medlem af FN – henlede Sikkerhedsrådets opmærksomhed på en konflikt eller trussel mod freden. Samme ret har FN’s generalsekretær.

Hvem er de fredsbevarende styrker/ de blå hjelme

De blå hjelme er militært personel for FN, men er blevet stillet til rådighed af nationale hære fra hele verden. Alt militært personel, der arbejder under den blå hjelm, er først og fremmest medlemmer, af deres egne nationale hære og er udstationeret eller udlånt af deres regeringer til, at samarbejde med FN. Enhver forespørgsel om, at arbejde militært for FN, behandles inden for en ansøgers eget land først. FN har ikke sin egen militære styrke.

FN har mere end 121.780 FN uniformeret personel (militær og politi), der kommer fra mere end 110 forskellige lande. De kommer fra nationer store som små, rige som fattige. De bringer forskellige kulturer og erfaringer til jobbet, men de er forenet i deres vilje om, at fremme fred i verden.

Kilde: https://unric.org/da/sikkerhedsraadet/

Kontakt os

Har du lyst til at høre mere om en Viking VS-mølle kunne være noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Vi står altid klar med vejledning og gode råd -hvad enten du allerede har en mølle eller tænker på at investere i en.